2017-06-01 06:00

2017-06-01 06:00

Känslor istället för fakta

Värmland: Replik till Tommy den XII (NWT 30/5)

Jag konstaterar, Tommy, att du inte heller har någon riktig koll utan reagerar med känslor istället för fakta.

Arbetarrörelsen har drivit fram folkpensionen och senare ATP. Pensionerna har inte sänkts men, på grund av aktieutvecklingen, inte stigit som önskat. Det är dessutom inte något arbetarrörelsen gjort utan en majoritet i Sveriges riksdag. När det gäller invandringens kostnad är det enkelt att kolla anslagen i av riksdagen antagen budget, och även läsa forskningsrapporter som visar att invandringen, tack vare att så många är unga och därmed kan bidra till samhället, faktiskt är en vinst. Både intäktsmässigt och framförallt för att upprätthålla vår välfärd.

Sören I

 

Arbetarrörelsen har drivit fram folkpensionen och senare ATP. Pensionerna har inte sänkts men, på grund av aktieutvecklingen, inte stigit som önskat. Det är dessutom inte något arbetarrörelsen gjort utan en majoritet i Sveriges riksdag. När det gäller invandringens kostnad är det enkelt att kolla anslagen i av riksdagen antagen budget, och även läsa forskningsrapporter som visar att invandringen, tack vare att så många är unga och därmed kan bidra till samhället, faktiskt är en vinst. Både intäktsmässigt och framförallt för att upprätthålla vår välfärd.

Sören I

 

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.